Przyjęcia magazynowe

Moduł PRZYJĘCIA MAGAZYNOWE pozwala zarządzać wszelkimi dokumentami opisującymi wprowadzenie towarów do magazynu. Są to zarówno dokumenty typu PZ – opisujące przyjęcia zewnętrzne, jak i dokumenty typu PW – opisujące przychody wewnętrzne.
System jest przygotowany do wystawiania dokumentów typu PZ w dwóch postaciach:
PZ magazynowe, PZ z podatkiem VAT. O rodzaju wystawianego dokumentu decyduje użytkownik, wybierając właściwą opcję z podmenu funkcji DODAJ. PZ z podatkiem VAT (VPZ) jest formalnie dokumentem magazynowym, ale posiadającym wszystkie cechy dokumentu zakupu, dlatego opisu postępowania z takim typem dokumentu należy szukać w rozdziale „Zakup – faktury i rachunki”.