RELATYWNOŚĆ PRESTIŻU

Wydaje się, że o różnicach tych decyduje głównie typ kumulacji wiedzy i charakter wkładu indywidualnego typowy dla każdej z nich. Badania nad laureatami nagrody Nobla wykazały, że w dziedzinie chemii i medycyny średnia wieku laureatów podwyższyła się istotnie na przestrzeni pięćdziesięciu lat, natomiast średnia wieku nagro­dzonych fizyków istotnie zmalała. Autorzy badań nie są skłonni przyjąć hipotezy A. Roe, że każda z tych dyscyplin przyciąga odmienne typy oso­bowościowe. Gotowi są raczej przyjąć „organizacyjną” eksplanację zjawiska: różny jest według nich niezbędny okres przysposabiania zawodowego w tych dyscyplinach, zwłaszcza etap wczesnej inicjacji do samodzielnych badań, różny dostęp do środków na poszczególnych etapach kariery.