Okno PRZYJĘCIE ZEWNĘTRZNE

Dane, które widnieją w lewym górnym rogu formularza to dane adresowe podmiotu użytkującego program. Warto przypomnieć, że dane te można w razie potrzeby poprawić na poziomie podmodułu administracyjnego PODMIOT. Na poziomie omawianego formularza użytkownik nie ma do nich dostępu. DATA W prawym górnym rogu formularza znajduje się miejsce na informację o miejscu i dacie wystawienia dokumentu. Miejsce wystawienia podawane jest automatycznie w chwili wybrania kontrahenta – program korzysta z danych wprowadzonych do kartoteki. To zwyczajne na pozór pole wymaga szerszego omówienia. Poświęcono mu rozdział „Pole DATA”. NUMER Pole podzielone na dwie części. W pierwszej części powinien znaleźć się niepowtarzalny numer nadany dokumentowi. Sposobów nadania numeru jest kilka. Zostały one podane w rozdziale „Pole NUMER”. Jeżeli istnieje potrzeba wypisania dokumentu bez określenia jego numeru, należy skorzystać z funkcji BEZ NUMERU (menu DOKUMENT, opcja NUMERACJA lub menu kontekstowe). Druga część jest przeznaczona na numer widniejący na oryginalnym formularzu, czyli numer który nadał dokumentowi wystawiający go kontrahent. OD Pole przeznaczone na dane kontrahenta. Od tego pola system proponuje rozpocząć wypełnianie formularza. Wybranie właściwego kontrahenta ułatwia tu wyszukiwarka InsTYNKT i lista uruchamiana klawiszem [F2] lub przyciskiem -1. Ponieważ pole to wymaga szerszego opisu, poświęcono mu osobny rozdział – „Pole DLA/OD”. TABELA SPECYFIKACJI TOWAROWEJ W tym miejscu zostaną wyliczone wszystkie towary i usługi, z którymi związany jest wystawiany dokument. Dostępnych tu mechanizmów jest tak wiele, że specyfikacji poświęcono oddzielny rozdział – „Specyfikacja towarowa”.