OPARCIE WSKAŹNIKÓW

Zarzut powyższy dotyczy głównie badań, które posługują się SCI jako obiektywną miarą osiągnięć naukowych. Jeśli traktujemy go jako wskaźnik prestiżu, wówczas wynik ten zgodny jest z rozpowszechnionymi (i weryfiko­wanymi) intuicjami, że prestiż indywidualny jest wypadkową wielu czynni­ków, wśród nich prestiżu miejsca zatrudnienia.Badania dotyczące laureatów nagrody Nobla wykazały z kolei, iż już przed otrzymaniem nagrody mieli oni wysoki wskaźnik w SCI. Tak więc głównie potencjał władzy jest czynnikiem zakłócającym ową „obiektywną” miarę osiągnięć naukowych. Wskaźniki oparte jedynie na SCI nie uwzględniają zróżnicowania szans reprezentantów rozmaitych pokoleń.