Okno ZMIANA HASŁA

Dzięki oknu dialogowemu ZMIANA HAStA użytkownik może w dowolnej chwili zastąpić hasło, którego dotychczas używał, innym hasłem. ZMIANA HASŁA UŻYTKOWNIKA W wyszarzonej rubryce znajduje się nazwisko użytkownika, którego hasło ma zostać zmienione. PODAJ STARE HASŁO Należy wprowadzić hasło, które dotychczas użytkownik wprowadzał podczas rejestracji. PODAJ NOWE HASŁO Należy wprowadzić nowe hasło użytkownika. POTWIERDŹ HASŁO Należy powtórnie wprowadzić hasło, aby wykluczyć ewentualną pomyłkę polegającą np. na przestawieniu liter lub cyfr.

 TERMINATOR

Głównym zadaniem mechanizmów dostępnych w oknie dialogowym TERMINATOR jest całościowe usuwanie niepotrzebnych danych. Z mechanizmów tych można korzystać w różnych okolicznościach, np. w sytuacji, gdy użytkownik wprowadził dane, które były wykorzystywane wyłącznie do celów testowych i teraz chce je skasować. Mechanizmy te stają się również pomocne, gdy użytkownik chce na przykład usunąć ze starego roku dane wszystkich kontrahentów i rozpocząć pracę w nowym okresie ze starymi (a więc nie usuniętymi) danymi towarów i usług oraz magazynów, ale już z nowymi danymi kontrahentów.