Funkcja POPRAW

Funkcja POPRAW gwarantuje możliwość zmiany lub uzupełnienia danych konkretnego dokumentu. Poprawiany dokument jest prezentowany w takim samym oknie, w jakim był wypisywany. Dostępne są też wszystkie funkcje. Poprawiony dokument może zostać odłożony lub zapisany ponownie w zmienionej formie. W zależności od rodzaju wprowadzonych zmian: automatycznie zmienią się dane dokumentów powiązanych, uaktualnione zostaną wyliczenia zasobów magazynowych (zwiększą się, zmniejszą lub pozostaną bez zmian), uaktualnione zostaną wyliczenia finansowe (należności lub zobowiązania), ulegną zmianie zapisy dotyczące wyliczeń związanych z podatkiem VAT, -* proponowane jest uaktualnienie automatycznie wykonywanych dekretów księgowych (jeżeli program współpracuje z REWIZOREM). Funkcja POPRAW może zostać uruchomiona przez:
wybranie jej z menu DOKUMENT na poziomie głównego okna modułu, -* użycie klawisza WJ z paska narzędzi modułu, wybranie jej z menu kontekstowego na poziomie głównego okna modułu. Funkcji nie można uruchomić w następujących sytuacjach: wystawiono korektę dla danego dokumentu, dokument zaksięgowano na poziomie Rewizora lub Rachmistrza, dokument znajduje się w zbiorze archiwaliów, element uwzględniony w specyfikacji towarowej (towar, usługa, komplet, opakowanie zwrotne) został usunięty z kartoteki, dokument został unieważniony (anulowany),  dokument został zarejestrowany przez drukarkę fiskalną.