Okno RAPORT Z PRZETWARZANIA ZAMÓWIEŃ OD KLIENTÓW

Okno pełni funkcję informacyjną. Użytkownik może się tu jedynie zapoznać z prezentowanym przez system sprawozdaniem. Osobne listy informują: które zamówienia od klientów wybrane przez użytkownika zostaną przez system przetworzone w zamówienia do dostawców; jakie zamówienia do dostawców powstaną po przetworzeniu zamówień od klientów; dla których elementów zawartych w zamówieniach od klientów nie będzie można utworzyć zamówień do dostawców z powodu braku w kartotece informacji o podstawowym dostawcy elementu. Moduł KOREKTY pozwala zarządzać następującymi dokumentami korygującymi: korektami faktur sprzedaży, korektami rachunków uproszczonych sprzedaży, korektami faktur zakupu, korektami rachunków uproszczonych zakupu.