Okno ILOŚĆ TOWARU

NUMER POZYCJI Pole przypominające, dla której pozycji specyfikacji towarowej zostało wywołane okno. SYMBOL System podaje tu symbol towaru, dla którego zostanie określona ilość. Pole jest niedostępne dla użytkownika – stanowi jedynie podpowiedz. TYP Pole przypominające, że dana pozycja specyfikacji towarowej dotyczy towaru, usługi, kompletu lub opakowania zwrotnego. NAZWA System, podając nazwę towaru, przypomina użytkownikowi, jakiego produktu dotyczy transakcja. Dostęp do pola jest zablokowany. BIEŻĄCE ZASOBY MAGAZYNOWE Pole z podpowiedzią. Podawana jest tu liczba wyrażająca ilość towaru, jaka znajduje się w aktualnie otwartym magazynie. Ilość ta jest liczona przez system automatycznie na podstawie wszelkich dokumentów związanych z przyjęciami magazynowymi, np. fakturami rachunkami zakupu, dokumentami typu MM, PZ, PW.
WPROWADŹ ILOŚĆ: MAKSYMALNĄ DOSTĘPNĄ W MAGAZYNIE Jeżeli wybrana zostanie ta pozycja przełącznika, system na poziomie specyfikacji towarowej poda taką ilość towaru, która aktualnie znajduje się w danym magazynie. PODANĄ RĘCZNIE Ta pozycja przełącznika pozwala użytkownikowi samodzielnie określić ilość – uaktywnia pole numeryczne ILOŚĆ.
ILOŚĆ Pole numeryczne, gdzie można samodzielnie wprowadzić liczbę wyrażającą ilość sprzedawanego towaru. Dostępny jest tu także selektor pozwalający określić jednostkę miary. W polu numerycznym można skorzystać z klawisza uruchamiającego kalkulator.