Test wideorejestratorów 2015

Znacznik ? jest dostępny wszędzie tam, gdzie użytkownik może wybrać jednocześnie wiele opcji, które się wzajemnie nie wykluczają. Zdarza się także, że okno zawiera tylko jeden znacznik. Zakreślenie znacznika polega na kliknięciu na nim myszą. W taki sam sposób można znacznik wyłączyć.
Selektor
Zadaniem selektora jest podpowiadać standardowe lub przygotowane wcześniej zapisy, które mogą być wykorzystane na danym etapie pracy z programem. O tym, że dane pole jest selektorem, informuje symbol jJ. Kliknięcie na nim powoduje wyświetlenie listy, z której można wybrać właściwy zapis. Selektorem można posługiwać się także w inny sposób: po podświetleniu go można wprowadzać w pole kolejne zapisy, naciskając klawisze kursora. Umieszczany w pewnych sytuacjach przy selektorze przycisk _±] pozwala wprowadzić zupełnie nowy zapis – uruchamiane jest odpowiednie okno dialogowe.