Wydania magazynowe

Moduł WYDANIA MAGAZYNOWE pozwala zarządzać dokumentami opisującymi wypływ towarów z magazynu. Są to zarówno dokumenty typu WZ – opisujące wydania zewnętrzne, jak i dokumenty typu RW – opisujące rozchody wewnętrzne. System jest przygotowany do wystawiania dokumentów typu WZ w dwóch postaciach: WZ magazynowe,  WZ z podatkiem VAT. O rodzaju wystawianego dokumentu decyduje użytkownik, wybierając właściwą opcję z podmenu funkcji DODAJ. WZ z podatkiem VAT (VWZ) jest formalnie dokumentem magazynowym, ale posiadającym wszystkie cechy dokumentu sprzedaży, dlatego opisu postępowania z takim typem dokumentu należy szukać w rozdziale „Sprzedaż – faktury i rachunki”. Standardowy pasek narzędzi modułu WYDANIA MAGAZYNOWE zawiera następujące przyciski: fil Pozwala wystawić nowy dokument. Ml Pozwala poprawić wskazany dokument. M Udostępnia wyłącznie dokumenty bieżące. jSl Udostępnia wyłącznie archiwalia. iii Wyświetla wyłącznie dokumenty typu WZ – opisujące wydania zewnętrzne. Wyświetla wyłącznie dokumenty typu RW – opisujące rozchody wewnętrzne. JS Pozwala zapoznać się z zawartością wskazanego dokumentu. Pozwala wydrukować wskazany dokument. Uruchamia fi Itr. sil Wyłącza fi Itr. m Udostępnia system pomocy.