Okno NOWA POZYCJA DOKUMENTU

NAZWA W to pole musi zostać wprowadzona nazwa elementu (towaru, usługi, kompletu, opakowania), którego dotyczą wprowadzane dane. Dostępna jest tu wyszukiwarka InsTYNKT oraz lista uruchamiana klawiszem [F2] lub przyciskiem. SYMBOL System podaje tu symbol wybranego elementu. Pole jest niedostępne dla użytkownika – stanowi jedynie podpowiedz.
TYP Pole informujące o tym, że dany element jest towarem, usługą, kompletem lub opakowaniem zwrotnym. Pole jest niedostępne dla użytkownika – stanowi jedynie podpowiedz. Tabela korekcyjna Dzięki czytelnemu układowi tabelarycznemu użytkownik może łatwo i wygodnie nanieść dane korekcyjne. Osobne kolumny tabeli są zarezerwowane na dane, których może dotyczyć korekta. Są to: ILOŚĆ, CENA, VAT, RABAT. Ostatnia kolumna informuje (jest niedostępna dla użytkownika) o wartości pozycji. KOREKTA W kolumnie ILOŚĆ można wprowadzić zapis korekcyjny dotyczący ilości wyrażonej w jednostce miary. Wybranie innej jednostki miary umożliwia menu kontekstowe. Warto pamiętać, że ustalając cenę, można wybrać ją włączając w kolumnie CENA menu kontekstowe podpowiadające określone dla danego elementu poziomy cen. W kolumnie VAT można skorzystać z selektora ułatwiającego zmienienie w razie konieczności stawki podatku VAT. W kolumnie RABAT można zmienić wysokość przyznanego rabatu procentowego.Cena w tabeli korekcyjnej może być ceną netto lub brutto. Zależy to od tego, w jakich cenach był wystawiany dokument źródłowy – obecnie korygowany.