Okno DOSTOSUJ PASEK NARZĘDZI

Okno pomocnicze DOSTOSUJ PASEK NARZĘDZI składa się z dwóch części: DOSTĘPNE PRZYCISKI oraz PRZYCISKI PASKA NARZĘDZI. W części okna DOSTĘPNE PRZYCISKI są umieszczone wszystkie przyciski, które są dostępne w danym systemie, a w części PRZYCISKI PASKA NARZĘDZI mogą być umieszczane te przyciski, które mają być dostępne w pasku narzędzi programu. W oknie tym są dostępne następujące klawisze: Zamyka to okno dialogowe, zapisując wprowadzone zmiany. Dodaje wybrany przycisk do części PRZYCISKI PASKA NARZĘDZI. <-Usuń | Usuwa wybrany przycisk z części PRZYCISKI PASKA NARZĘDZI. Zresetuj 1 Przywraca standardowy zestaw przycisków w głównym oknie modułu.
Przenieś w górę | Przenosi zaznaczony przycisk w górę o jeden wiersz w tym oknie, a na pasku narzędzi w oknie głównym modułu przesuwa wybrany przycisk w lewo o jedną pozycję. Przenieś w dół-1 Przenosi zaznaczony przycisk’w dół o jeden wiersz w tym oknie, a na pasku narzędzi w oknie głównym modułu przesuwa przycisk w prawo o jedną pozycję.