Termin płatności zawsze jest obliczany w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu

WYSTAWIŁ(A) Dostępna jest tu lista wszystkich użytkowników danej kopii programu. Można łatwo wskazać osobę wystawiającą dany dokument. DO ZAPŁATY/DO ZWROTU Pole, które zmienia się w zależności od tego, czy dane korekty wymuszają wniesienie dopłaty przez kontrahenta, czy wypłacenie mu nadpłaty. Pole nie jest dostępne dla użytkownika. ZAPŁACONO/ZWRÓCONO Pole, które zmienia się w zależności od tego, czy dane korekty wymuszają wniesienie dopłaty przez kontrahenta, czy wypłacenie mu nadpłaty. Wprowadza się tu sumę bezpośrednio wpłacaną do kasy lub wypłacaną z kasy w momencie wystawienia dokumentu. Wystawienie dokumentu korygującego w sytuacji, kiedy różnice finansowe regulowane są natychmiast, powiązane jest z wystawieniem dokumentu kasowego typu KP albo KW.