ODBIORCA TOWARU

Przełącznik pozwalający zdecydować, czy nabywcą (płatnikiem i odbiorcą dokumentu) i odbiorcą sprzedawanych towarów jest ta sama osoba. (Przykładowo: przedstawiciel centrali dużej firmy robi zakupy dla lokalnych oddziałów. Faktura jest wystawiona na centralę, ale towar jest wysyłany do oddziałów.) Pozycja przełącznika ADRES ODBIORCY. JEST INNY uaktywnia selektor z danymi dodatkowych odbiorców, ale tylko wtedy, kiedy zostali oni opisani w formularzu kartotekowym dotyczącym głównego kontrahenta – płatnika i odbiorcy dokumentu. KATEGORIA Selektor umożliwiający szybkie przypisanie dokumentu do jednej z opisanych w ADMINISTRACJI kategorii. Standardowo jest tu podpowiadana kategoria ustalona na poziomie pod modułu administracyjnego DOKUMENTY. PODTYTUŁ Automatycznie jest tu podawana treść wprowadzona przy ustalaniu standardowej zawartości dokumentu na poziomie pod modułu administracyjnego DOKUMENTY (zakładka PODSTAWOWE). Jeżeli w ADMINISTRACJI nie określono standardowego podtytułu dokumentu, a dokument został przypisany do pewnej kategorii, to w polu tym pojawi się podtytuł z nią związany, np. sprzedaż hurtowa. Podawany w tym polu tekst można zawsze zmienić. Warto też pamiętać, że zostanie on wydrukowany na gotowym dokumencie zaraz pod tytułem.