Okno LIST

Okno dialogowe LIST pozwala na wysłanie listu do innego użytkownika programu. Jest ono wyposażone w następujące rubryki: ADRESAT Z dostępnego selektora można wybrać adresata, który jest użytkownikiem programu. TREŚĆ LISTU Treść listu, np.: Plan marketingowy dzisiaj jest następujący: 8.00-10.00 Spotykamy się w sprawie sprzedaży naszego produktu. 10.00- -11.30 Spotykamy się z przedstawicielami firmy Relimer. 11.30-12.00 Przerwa na obiad. 12.00-14.30 Praca nad końcowym etapem sprzedaży. 14.30-15.30 Rozmowa z szefem. PS Krzysiu, powiedz Ani, żeby przyszła punktualnie na ósmą. Program jest przygotowany do obsługi wszystkich stosowanych w działalności handlowej dokumentów obrotowych i magazynowych. Odpowiednie moduły są odpowiedzialne za wystawianie i wykonywanie innych operacji dotyczących różnych dokumentów.