T mobile taryfa frii

Okienko z kalkulatorem uruchamiane jest przez lewy przycisk myszy. Dołączony do systemu kalkulator zawiera wszystkie standardowe funkcje i przyciski. Wynik wykonanych za pomocą kalkulatora obliczeń zostaje automatycznie wprowadzony w daną rubrykę.
Przesuwak
Przesuwak jest bardzo często umieszczany przy polach numerycznych, gdzie możliwa jest zmiana ich zawartości, np. w polu DATA. Klikając na dolnej lub górnej części przycisku ;tf, uzyskuje się pomniejszenie lub powiększenie wartości wpisanej w pole.
Przełącznik
Mechanizm przełącznika ¡¡§ jest zastosowany wszędzie tam, gdzie użytkownik może wybrać tylko jedną z kilku dostępnych propozycji lub możliwości, które się wzajemnie wykluczają. Wyboru dokonuje się przez ustawienie przełącznika we właściwej pozycji. Polega to na zaznaczeniu go za pomocą myszy lub po prostu przesunięciu kursora na wybraną pozycję za pomocą klawiszy kursora.