Dokument wykonany

„Dokument wykonany” jest określeniem, które należy rozumieć jako skrót informujący, że system wykonał szereg operacji związanych z wystawieniem konkretnego dokumentu. Operacje te wiążą się z rzeczywistymi zmianami dotyczącymi stanów magazynowych, bilansów finansowych, naliczeń podatkowych. Funkcja ZAPISZ (a w wypadku dokumentu odłożonego funkcja WYKONAJ) jest więc dla systemu komendą wykonania wszystkich działań będących konsekwencją zdarzenia, np. sprzedaży, opisywanego przez dokument. Dokument wykonany może zostać zaksięgowany, odłożony, poprawiony, unieważniony. Inne stosowane określenie – dokument zrealizowany.

Dokument unieważniony

Dokument unieważniony to taki dokument, którego wykonanie zostało formalnie anulowane. System cofa wszystkie operacje, które wiązały się z wystawieniem dokumentu. Wszystkie wyliczenia (stany magazynowe, bilanse finansowe, specyfikacje podatkowe) powracają do stanu sprzed wystawienia dokumentu. Ważne dla użytkowników Subiekta w wersji dla systemu DOS: system Windows wymusił konieczność zmiany nazwy – dokument unieważniony odpowiada dokumentowi anulowanemu.