WIDOCZNOŚĆ NAUKOWCA

Najwięcej uwagi poświęcono w badaniach empirycznych roli instytucji naukowych w indywidualnej karierze naukowca. Już cytowane badania Lightfielda wykazują, że ranga wydziału, na którym doktoryzował się socjolog, ma bezpośredni wpływ na liczbę i jakość jego publikacji i jest istotniejszym predyktorem społecznego uznania dla dorobku niż np. ranga wydziału, na którym jest zatrudniony aktualnie i na którym przeprowadził badania. Podobne wyniki uzyskała Diana Crane, badając 20 wydziałów o naj­większym prestiżu każdej z sześciu dyscyplin naukowych. Okazało się, że prestiż oparty na randze doktoratu (czyli randze wydziału, w którym był broniony) jest najlepszym predyktorem zatrudnienia na badanych wydziałach, ponieważ są one wysoko cenione, otrzymanie w nich pracy poczytywane jest za wyróżnienie i wskaźnik uznania.