Okno POCZTA

Okno dialogowe POCZTA umożliwia prowadzenie korespondencji pomiędzy użytkownikami programu korzystającymi np. z sieci komputerowej. Z możliwości komunikowania się z pewnością chętnie skorzystają pracownicy większych przedsiębiorstw, pracujący w systemie zmianowym lub w oddalonych od siebie pokojach. Ważne informacje mogą zatem zostać łatwo bezpiecznie przekazane adresatowi. Okno dialogowe POCZTA jest złożone z dwóch części: w górnej są przechowywane listy otrzymane, a w dolnej listy wysłane. W obu częściach znajdują się następujące kolumny: NADAWCA/ODBIORCA Dane adresata lub nadawcy będącego użytkownikiem programu. DATA/CZAS Data i czas wysłania oraz otrzymania listu. TEMAT Temat listu, np.: O godz. 13.00 spotkanie. Temat spotkania: Sprzedaż wrzesień 1999 r. W oknie dialogowym POCZTA są dostępne następujące klawisze:

  • Zamyka okno dialogowe POCZTA.
  • Uruchamia okno dialogowe LIST, umożliwiając wysłanie nowej wiadomości.
  • okazuje treść wybranego listu.
  • Usuwa wybrany list.