Okno KOREKTA POZYCJI DOKUMENTU

W tym polu pojawia się nazwa elementu (towaru, usługi, kompletu, opakowania), którego dotyczą wprowadzane dane. Jeżeli wystawiana jest korekta do nie istniejącego dokumentu (zob. rozdz. „Korekta nie istniejącego dokumentu”), użytkownik musi tu sam wprowadzić nazwę elementu. Dostępna jest wyszukiwarka InsTYNKT oraz lista uruchamiana klawiszem [F2] lub przyciskiem – SYMBOL System podaje tu symbol wybranego elementu. Pole jest niedostępne dla użytkownika – stanowi jedynie podpowiedz. TYP Pole informujące o tym, że dany element jest towarem, usługą, kompletem lub opakowaniem zwrotnym. Pole jest niedostępne dla użytkownika – stanowi jedynie podpowiedz. Tabela korekcyjna
Dzięki czytelnemu układowi tabelarycznemu użytkownik może łatwo i wygodnie nanieść dane korekcyjne. Osobne kolumny tabeli są zarezerwowane na dane, których może dotyczyć korekta. Są to: ILOŚĆ, CENA, VAT, RABAT. Ostatnia kolumna informuje (jest niedostępna dla użytkownika) o wartości pozycji. Zapisy tabeli mieszczą się w trzech wierszach: PRZED, KOREKTA, PO. PRZED W tym wierszu system przypomina, jakie dane wprowadzono dla wybranej pozycji na poziomie dokumentu korygowanego. Wszystkie pola wiersza są dostępne dla użytkownika, jeżeli wystawiana jest korekta do nie istniejącego dokumentu. KOREKTA W tym wierszu dostępne jest pole w kolumnie ILOŚĆ, pozwalające wprowadzić zapis korekcyjny dotyczący ilości wyrażonej w jednostce miary. Wprowadzana tu liczba może być dodatnia lub ujemna (ze znakiem minus). Wybranie innej jednostki miary umożliwia menu kontekstowe. Pole w kolumnie CENA pełni jedynie funkcję informacyjną – system podaje tu wyliczoną przez siebie różnicę między ceną po korekcie a przed korektą.
PO W tym wierszu zawsze dostępne są wszystkie pola kolumn ILOŚĆ, CENA, VAT, RABAT. Za pomocą tych pól użytkownik ustala tu aktualny stan korygowanych danych dokumentu po wprowadzeniu zmian – korekt. Warto pamiętać, że: ustalając ilość w jednostce miary, można posłużyć się menu kontekstowym i zmienić jednostkę miary; ustalając cenę, można wybrać ją z menu kontekstowego podpowiadającego określone dla danego elementu poziomy cen.