Okno DOKUMENT BANKOWY

Wypełnienie i zapisanie formularza DOKUMENT BANKOWY oznacza wygenerowanie dokumentu BP lub BW. Dokumenty bankowe mają postać tzw. dokumentów karteczkowych, tak jak np. faktury, co oznacza, że dokument widoczny na ekranie przypomina dokument papierowy. Opisywany poniżej formularz jest dokumentem typu BP. W CIĘŻAR RACHUNKU W tej części dokumentu bankowego należy wprowadzić dane dłużnika: KONTRAHENT W tym miejscu program standardowo poda wierzyciela ostatnio wybranego z selektora. Ustalenie to można zmienić – wystarczy wybrać z tego selektora odpowiednią możliwość i będzie to oznaczało, że dokument bankowy zostanie wystawiony dla: kontrahenta; pracownika własnego firmy (np. będzie to zaliczka na premię); urzędu skarbowego (np. może to być wpłata podatku dochodowego). Po wskazaniu jednej z tych możliwości należy nacisnąć klawisz _J, który wywoła odpowiednią listę (kontrahentów, urzędów lub pracowników), a z niej można będzie wybrać żądaną pozycję. Można również nacisnąć klawisz [F2] wywołujący właściwą listę. Dodatkowo, aby wybrać odpowiedniego kontrahenta, użytkownik może skorzystać z wyszukiwarki InsTYNKT (opis w rozdziale „Typowe mechanizmy”). W BANKU Z tego selektora można wybrać odpowiedni bank powiązany z danym wierzycielem, poniżej zostanie wyświetlony numer rachunku bankowego wierzyciela. KWOTA W polu tym można wpisać wartość dokumentu ręcznie lub za pomocą kalkulatora, wywołanego po naciśnięciu klawisza §|. Jeśli jednak z okna NALEŻNOŚCI NIE ROZLICZONE zostały wybrane należności, pole to będzie niedostępne dla użytkownika i zostanie tu wyświetlona ich suma. DATA Jest to data wystawienia dokumentu i w tym miejscu program automatycznie poda aktualną datę. Można ją zmienić za pomocą funkcji kalendarz, wywołanej po naciśnięciu klawisza i||j lub można również skorzystać z prze- suwaka. Należy jednak pamiętać, że zmiana daty spowoduje, że może zostać utracona ciągłość w numeracji dokumentów.