OBRAZUJĄCA FUNKCJA

Tak więc funkcja A(t), obrazująca zmiany autorytetu naukowego, przyra­sta o wartości autorytetu naukowego poszczególnych zdarzeń w chwili zajścia tych zdarzeń; pomiędzy realizacjami dwóch zdarzeń maleje ona wykładniczo, przy czym współczynnik ubywania wynosi b. W skrajnym przypadku, gdy b – 0, funkcja A(t) pozostaje stała między chwilami zajścia zdarzeń; wów­czas A(t) jest po prostu sumą autorytetów wszystkich zdarzeń, które zaszły do chwili t.Na rysunku  przedstawione są przebiegi funkcji A (?) w modelu, w którym zakłada się b >0, i w modelu, w którym zakłada się b = 0.