Specyfikacja – kolumna ILOŚĆ

Wypełnienie kolumny ILOŚĆ specyfikacji może się wydawać banalne. Oczywiście można po prostu wpisać w nią odpowiednią wartość, ale system oferuje tu jednak dużo więcej możliwości: Dostępne jest okienko pomocnicze ILOŚĆ TOWARU. Wprowadzenie wartości większej niż zasoby magazynowe danego towaru spowoduje wyświetlenie przez system specjalnego okienka pomocniczego ZBYT DUŻA ILOŚĆ TOWARU, które pozwoli wybrać jedno z dostępnych rozwiązań. Jeśli zapis w specyfikacji towarowej dotyczy opakowania zwrotnego, możliwe jest wprowadzenie ilości wyrażonej liczbą ujemną. Oznacza to zwrot kaucji za opakowanie.