Okno ZAMÓWIENIE DO DOSTAWCY

Zamówienie do dostawcy najczęściej stanowi zapowiedź i uprzedza transakcję zakupu, a więc pośrednio – wystawienie dokumentu zakupu. Z im większą skrupulatnością zostanie wypełniony ten formularz, tym łatwiej i szybciej będzie można przygotować gotowy dokument zakupu – wyręczą w tym użytkownika mechanizmy programu tworzące na podstawie zrealizowanych zamówień odpowiednie dokumenty obrotowe. Dane, które widnieją w lewym górnym rogu formularza to dane adresowe podmiotu użytkującego program. Warto przypomnieć, że dane te można w razie potrzeby poprawić na poziomie podmodułu administracyjnego PODMIOT. Na poziomie omawianego formularza użytkownik nie ma do nich dostępu. DATA W prawym górnym rogu formularza znajduje się miejsce na informację o miejscu i dacie wystawienia dokumentu. System podpowiada tu zapisy, które w każdej chwili użytkownik może zmienić. NUMER W tym polu powinien znaleźć się numer nadany dokumentowi. Jeżeli istnieje potrzeba wypisania dokumentu bez określenia jego numeru, należy skorzystać z funkcji BEZ NUMERU oferowanej przez menu kontekstowe. DLA Pole przeznaczone na dane kontrahenta. Od tego pola system proponuje rozpocząć wypełnianie formularza. Wybranie właściwego kontrahenta ułatwia tu wyszukiwarka InsTYNKT i lista uruchamiana klawiszem [F2] lub przyciskiem _J. Ponieważ pole to wymaga szerszego opisu, poświęcono mu osobny rozdział – „Pole DLA/OD”. TABELA SPECYFIKACJI TOWAROWEJ W tym miejscu zostaną wyliczone wszystkie towary i usługi, które są zamawiane. Dostępnych tu mechanizmów jest tak wiele, że specyfikacji poświęcono oddzielny rozdział – „Specyfikacja towarowa”.