ROLA AUTORYTETU NAUKOWEGO

Jak się wydaje — rola autorytetu naukowego ujawnia się najbardziej w sytuacjach konfliktowych, np. w sytuacji sporu naukowego bądź sprzeczności zebranych faktów z posiadaną wiedzą. W sytuacji sporu naukowego jednym z oręży jest powoływanie się na opinie autorytetów i tym samym umacnianie własnej pozycji: niejeden spór sprowadza się w efekcie do swoistego „przetargu o    autorytet”, zwłaszcza gdy toczy się wokół kwestii z tych czy innych względów w danym okresie nierozwiązywalnych. W sytuacji sprzeczności faktów z posiadaną wiedzą indywidualni badacze szukają nieraz wsparcia „na zewnątrz”, sięgając po opinie autorytetów, by upewnić się w dotychczaso­wych przekonaniach bądź je zmodyfikować.