METODY POMIARU

Metody pomiaru tych ocen zostaną przedstawione w dalszym toku roz­ważań; są one oparte na psychofizyce. W dalszym ciągu, dla uproszczenia sformułowań, mowa będzie o autorytecie naukowym; rozważania będą jednak miały charakter ogólny i będą stosować się i do ocen względem innych aspektów, np. mocy społecznej.Dla zbiorczego opisu kariery przyjmuje się określony model „kumulacji” autorytetu naukowego przez naukowca, w miarę zachodzenia dla niego zdarzeń naukowych ze zbioru Z.Jeżeli E]y E2,…,E„ jest ciągiem zdarzeń ze zbioru Z, które zrealizowały się do chwili t, a a(Et), a(£;),…, a(E„) oznaczają wartości autorytetu nauko­wego związanego z tymi zdarzeniami, to autorytet naukowy tego naukowca w chwili t wyniesie.