NAJBARDZIEJ INTERESUJĄCY

Może najbardziej interesujący jest tu skrajny przypadek dotyczący dwóch zdarzeń naukowych, o których można było przypuszczać, że powinny mieć stosunkowo najwyższe rangi, odpowiednio wśród zdarzeń do­tyczących Polski i zagranicy. Są to mianowicie „Uznanie całego środowiska naukowego w Polsce” oraz „Zaproszenie na wykłady za granicą”. Jak widać na rysunku 7, dysproporcja nie jest tu tak wielka, jak w przypadku ocen publikacji czy zaproszeń, niemniej około połowa osób ankietowanych ocenia wyżej zaproszenie na wykłady za granicą niż uznanie całego środowiska naukowego w Polsce.