NIEZADOWALAJĄCY POZIOM

Być może sytuacja ta jest wynikiem niezadowalającego poziomu pewnych dyscyplin w Polsce, jak również ciągle jeszcze niewystarczającej częstości naukowych kontaktów zagranicznych.Jak to już zaznaczono, badanie wartości skalowych autorytetu naukowego i mocy społecznych stanowiło jedynie część badań empirycznych mających na celu testowanie założeń modelu. Niżej przedstawione zostaną pewne inne wyniki wiążące wartości skalowe uzyskane w kwestionariuszach mierzących. stopień zadowolenia z pracy (Z—P), lęk przed niepowodzeniem {L—N), niepokój (S—N), oraz odpowiedzi (wyrażone na siedmiostopniowej skali) na różne pytania zaczerpnięte z innych ankiet użytych w badaniach.