Specyfikacja dolna:

NAZWA W kolumnie tej dostępna jest lista towarów i usług uruchamiana funkcją z menu kontekstowego lub klawiszem [F2]. Można tu również skorzystać z wyszukiwarki InsTYNKT.
ILOŚĆ Można tu wpisać liczbę wyrażającą sprzedawaną ilość towaru w wybranej jednostce miary. J.M. Selektor umożliwiający wybranie innej, opisanej wcześniej dla danego towaru, jednostki miary. CENA Podana przez program cena może zostać w tym polu zmieniona przez użytkownika. RABAT Wprowadza się tu wyłącznie rabat procentowy od ceny pozycji.
VAT Selektor umożliwiający zmianę określonej wcześniej dla towaru stawki podatku VAT.
WARTOŚĆ BRUTTO Program wylicza tu wartość brutto pozycji. Pole jest niedostępne dla użytkownika. WYSTAWIŁ(A) Dostępna jest tu lista wszystkich użytkowników danej kopii programu. Można łatwo wskazać osobę wystawiającą dany dokument. PODSUMOWANIE OPERACJI Program podaje tu zsumowaną wartość brutto pozycji wprowadzanych na bieżąco do dolnej specyfikacji. PODSUMOWANIE DNIA Program podaje zbiorcze podsumowanie brutto wszystkich pozycji podsumowanych dodanej chwili i przeniesionych do górnej tabeli specyfikacji. Jeśli zostanie wypełniona dolna specyfikacja, można użyć funkcji PODSUMOWANIE OPERACJI z menu DOKUMENT lub przycisku Jil z paska narzędzi. Zapisy zostaną przeniesione do górnej tabeli specyfikacji. Na tym etapie paragon może zostać zamknięty. Jego ponowne otwarcie umożliwi dopisanie nowych pozycji – wszystkie opisane wyżej czynności zostaną powtórzone. Decydując się na zapisanie paragonu dziennego, należy wybrać funkcję ZAPISZ z menu DOKUMENT lub przycisk jH z paska narzędzi.
Zapisanie paragonu dziennego spowoduje wykonanie przez program operacji odjęcia ze stanów magazynowych towarów wymienionych w paragonie. Wystawiany jest też automatycznie dokument KP. Zapisany paragon dzienny można poprawiać. Wystarczy na poziomie głównego okna modułu wybrać z menu DOKUMENT funkcję POPRAW lub przycisk jg| z paska narzędzi. Wyświetlone okno będzie zawierało formularz paragonu (opis w rozdziale „PARAGON”).