INTERESUJĄCE ROZWAŻANIE

W tym względzie interesujące są rozważania nad elitami tworzonymi przez autorytety w nauce. J. Goćkowski w tych rozważaniach sięga do Arysto­telesa, do jego nieśmiertelnej Polityki. Przypomina wyróżniony we władztwie niewielu typ arystokracji i typ oligarchii. Elita typu arystokratycznego dzia­ła na rzecz rozwoju nauki, wydobycia najzdolniejszych i najlepszych, toro­wania im dróg twórczości naukowej. Elita typu oligarchii zmierza do własnych korzyści i przede wszystkim umocnienia swych pozycji; jej rola jest, przy­najmniej po części, ujemna dla rozwoju nauki. Stajemy tu na pograniczu zjawisk, które można nazwać patologią autory­tetu w nauce.