GRUPA

Selektor pozwalający określić grupę. Lista będzie prezentować wyłącznie elementy przypisane do wskazanej grupy. może także pracować w trybie wielokrotnego wyboru. Lista wielokrotnego wyboru ułatwia pracę w takich sytuacjach, kiedy chodzi o wskazanie nie jednego elementu, ale wielu, np. kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lub więcej towarów lub usług. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na pierwszej kolumnie listy lub użycie klawisza spacji powoduje wybranie elementu – zostaje on oznaczony symbolem |t?j. W wypadku takiej listy zmienia się nieco działanie klawisza v] – zatwierdza on dokonany wybór. Szybkie wybranie wszystkich elementów jest możliwe przez wciśnięcie kombinacji [Shift+Ctrl+End], a następnie użycie klawisza spacji.