KILKU AUTORÓW

Kilku autorów porusza temat autorytetów sztucznie tworzo­nych, ustanawianych instytucyjnie, nie popartych ani osiągnięciami w nauce, ani innymi elementami autorytetu osobowego. Najbardziej ważkim przy­czynkiem jest tu Legenda naukowa Adama Podgóreckiego. Autor mówi 0   tworzeniu się legendy w nauce na temat wielkości autorytetu poszcze­gólnych jednostek i świadomego tworzenia takich legend. Przedstawia legen­dę w realistycznym kontekście procesów zachodzących niejako za kulisami nauki dzisiejszej, wśród zmagań i rywalizacji w obrębie ilościowo zwiększo­nego świata nauki. Rozróżnia legendę dotyczącą przeszłości, teraźniejszości 1   przyszłości, analizuje socjologiczne komponenty powstawania i tworzenia takich legend.