INNA DROGĄ

 Maria Nowakowska przedstawia uzyskane inną drogą próby ujęcia ilościowych aspektów autorytetu w nauce. Zauważmy, że w usi­łowaniach, które służą uściśleniu badań, zwłaszcza dzięki stosowaniu ujęć kwantytatywnych, pojęcie autorytetu ulega zwężeniu, zostaje zubożone w swych jakościowych treściach.W tomie przeważają jednak ujęcia szersze, które celowo wydobywają złożoność zjawiska, jakim jest autorytet naukowy w świadomości kręgów tworzących i przyjmujących autorytety. Pozostaje to w związku z bardzo ważnym sposobem widzenia autorytetu w nauce – jako określonego histo­rycznie zjawiska społeczno-kulturowego. W studium o autorytetach w nauce o nauce autorytatywnej Waldemar Voise sięga najgłębiej w kierunku historycznego ujęcia autorytetu.