PRZYJĘCIE WARTOŚCI

Przyjmując arbitralnie wartość autorytetu związanego z habilitacją za rów­ną 1000, można było wyznaczyć dla każdej osoby oceny autorytetów nauko­wych pozostałych zdarzeń. Wartości liczbowe są tu oczywiście nieporównywalne dla różnych osób: istotnie, jeżeli ktoś ocenia autorytet danego zdarzenia na 1800 punktów, a ktoś inny na 500, oznacza to jedynie, że pierwsza z tych osób ocenia to zdarzenie jako o 80% bardziej wartościowe pod względem autorytetu niż habilitację, podczas gdy druga o 50% niżej. Wartości te odnoszą się jednak do dwóch różnych ocen autorytetu habilitacji. Dla umożliwienia porównań między osobami wyniki każdej z osób zostały urangowane; wobec tego każdemu zdarzeniu odpowiada (dla każdej z osób) ranga od 1 do 35, reprezentująca, jakie miejsce w rozważanym zbiorze zdarzeń zajmuje — według oceny danej osoby — to zdarzenie.