Archiwalia

Archiwalia to zbiór dokumentów, które dotyczą czasu sprzed zamknięcia okresu. Dokumenty te są przechowywane w elektronicznym archiwum – w pamięci komputera, w taki sposób, że możliwe jest łatwe i szybkie przeglądanie ich, tworzenie na ich podstawie zestawień, raportów, analiz.
Specyfikacja towarowa
Specyfikacja towarowa to zestawienie (przedstawione w formie tabeli) wszystkich towarów i usług wyliczanych w dokumencie handlowym lub magazynowym. Znajdują się tu wszystkie istotne informacje, dotyczące np.: nazwy, ceny, stawki podatku VAT, rabatu itd. Temu ważnemu elementowi dokumentu poświęcono oddzielny rozdział – „Specyfikacja towarowa”. Inne stosowane określenia – tabela specyfikacji towarowej, specyfikacja towarowa dokumentu, specyfikacja.