Okno OPIS POZYCJI

Okno OPIS POZYCJI umożliwia użytkownikowi wprowadzenie dodatkowych informacji o towarze lub usłudze. Mogą to być np. numery fabryczne wyrobu, wyliczenie dodatkowego wyposażenia itp. Informacje te zostaną wydrukowane na dokumencie tuż pod danymi pozycji w takiej formie, w jakiej zostały tu wprowadzone. NUMER POZYCJI Pole przypominające, dla której pozycji specyfikacji towarowej zostało wywołane okno. SYMBOL System podaje tu symbol towaru, któremu odpowiada dana pozycja ze specyfikacji towarowej. Pole jest niedostępne dla użytkownika – stanowi jedynie podpowiedz. TYP Pole informacyjne, niedostępne dla użytkownika. Widnieje tu zapis przypominający, że chodzi o towar, usługę, komplet lub opakowanie zwrotne. NAZWA System przypomina tu użytkownikowi nazwę towaru (usługi), którego będzie dotyczyć wprowadzany opis. Dostęp do pola jest zablokowany. OPIS Wprowadzając dodatkowe informacje o pozycji (np. numery fabryczne wyrobu, wyliczenie dodatkowego wyposażenia itp.), warto pamiętać, że zostaną one wydrukowane na dokumencie tuż pod danymi pozycji w takiej formie, w jakiej zostały tu wprowadzone.