Okno CENA MAGAZYNOWA

CENA Selektor podpowiadający ceny pochodzące z ostatnich dostaw. Użytkownik może jednak zignorować te podpowiedzi i wpisać inną cenę towaru zwracanego do magazynu.
Moduł ZAKUP – FAKTURY I RACHUNKI pozwala zarządzać wszystkimi dokumentami typu faktura VAT i rachunek uproszczony opisującymi zakup towarów i usług. Moduł ZAKUP – FAKTURY I RACHUNKI jest jednym z najbardziej rozbudowanych modułów programu. Działających w nim mechanizmów jest bardzo wiele. Najważniejsze z nich – wspólne dla wielu typów dokumentów – opisano w rozdziale „Moduły obsługi dokumentów”. Trzeba też w tym miejscu przypomnieć, że chcąc sprawnie wystawiać jakiekolwiek dokumenty, warto zaznajomić się z elementarnymi wiadomościami zawartymi w rozdziale „Typowe mechanizmy”.