Funkcja DODAJ NA PODSTAWIE

Funkcję DODAJ NA PODSTAWIE można uruchomić przez wybranie jej z menu NARZĘDZIA na poziomie głównego okna modułu. Funkcja wywołuje okno pomocnicze pozwalające wskazać dokument, który będzie traktowany jako wzór. Podstawowe dane tego dokumentu zostają następnie skopiowane do wyświetlonego formularza nowego dokumentu. Użytkownik może tu wykonywać wszystkie operacje związane z wystawianiem dokumentu – w tym zmieniać i uzupełniać skopiowane dane. Dla tak wystawianego dokumentu system podpowiada bieżącą datę i numer. Funkcja umożliwia bardzo szybkie i wygodne wystawienie dokumentu przez wykorzystanie danych wprowadzonych dla innego dokumentu. Może się to okazać przydatne w sytuacji, kiedy pewien kontrahent bardzo często kupuje ten sam (lub bardzo podobny) zestaw towarów. Dzięki funkcji DODAJ NA PODSTAWIE nie ma w takiej sytuacji konieczności każdorazowego wypełniania tabeli specyfikacji towarowej – wystarczy uzupełnić wyświetlony formularz prawie gotowego dokumentu. W ten sam sposób można wystawiać dokumenty dla różnych odbiorców zainteresowanych tym samym zestawem towarów. Trzeba jednak pamiętać o zmianie danych kontrahenta.