Formularze dokumentów

Dokumenty handlowe wystawiane przez program są wyświetlane w taki sposób, by jak najbardziej przypominały papierowe formularze. Użytkownik ma tu dostęp do paska menu, paska narzędzi i menu kontekstowego gwarantujących wygodne wykonywanie wszystkich ważnych operacji. Wiele rubryk dokumentu wypełnianych jest automatycznie – oczywiście zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami użytkownika dokonanymi na poziomie modułu ADMINISTRACJA. Poniżej omówiono powtarzające się na formularzach różnych dokumentów pola wymagające dokładniejszego opisu. Tabeli specyfikacji towarowej, ważnemu elementowi formularza dokumentu, poświęcono osobny rozdział – „Specyfikacja towarowa”.