Wyszukiwarka InsTYNKT

Wyszukiwarka InsTYNKT to specjalny mechanizm doskonale ułatwiający odnalezienie konkretnego zapisu z dowolnie dużych zbiorów danych opisujących kontrahentów, towary, usługi, komplety, opakowania zwrotne. Mechanizm uaktywnia się w chwili rozpoczęcia przez użytkownika wypełniania pól, gdzie należy wpisać dane kontrahenta lub towaru, np. mogą to być pola dokumentów. Wystarczy wprowadzić np. pierwsze litery słowa, które było użyte podczas opisywania danego elementu na poziomie odpowiednich kartotek, może być to w wypadku pola na dane kontrahenta zarówno początek imienia, nazwiska kontrahenta, jak i początek nazwy miasta, nazwy ulicy, a także numer NIP. InsTYNKT przeszuka bazę danych, a odnalezione elementy, w których opisie użyty został wprowadzony ciąg znaków, albo natychmiast wyświetli w pomocniczym okienku uruchomionym z poziomu rubryki (co najwyżej 15 odnalezionych elementów), albo przygotuje do prezentacji w nowym oknie z listą (więcej niż 15 odnalezionych elementów), które zostanie wyświetlone, jeśli użytkownik wciśnie klawisz [Shift+F2]. W ten sposób wybranie żądanego elementu jest już bardzo proste – wystarczy podświetlić właściwą pozycję i nacisnąć klawisz [Enter].