Pnk rok waznosci konta

Zakładka REWIZOR jest dostępna wyłącznie wtedy, kiedy na poziomie zakładki ZAKRES wybrano ten program do operacji przeniesienia danych. POBIERZ PARAMETRY Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie z programu DOS-owego określonych tam parametrów pracy oraz danych ustalonych jako standardowe. POBIERZ KARTOTEKI Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie z programu DOS-owego wszystkich informacji o opisanych tam wspólnikach, kontrahentach, pracownikach, magazynach, kasach, rachunkach bankowych, rejestrach księgowych, ewidencjach VAT, urzędach skarbowych, podatkach, walutach i ich kursach, zleceniach. Przenoszone będą także tabele odsetek, treści operacji, automaty przeksięgowań, wskaźniki. POBIERZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie do wersji dla Windows wszystkich zapisów informujących o należnościach i zobowiązaniach finansowych. Użytkownik będzie miał możliwość pełnego dostępu do tych danych – w tym możliwość rozliczania dłużników i wierzycieli. POBIERZ DOKUMENTY KSIĘGOWE Należy zakreślić ten znacznik, jeżeli do Rewizora dla Windows mają zostać przeniesione wszystkie dekrety oraz dokumenty już zaksięgowane. POBIERZ DOKUMENTY FINANSOWE Znacznik powinien zostać zakreślony, jeżeli użytkownik zdecyduje się na pobranie z wersji DOS-owej Rewizora kompletu dokumentów opisujących przepływy gotówki (KP, KW, BP, BW). POBIERZ PLAN KONT Jeżeli zostanie zakreślony ten znacznik, do Rewizora dla Windows zostanie przeniesiony plan kont, którym użytkownik posługiwał się w DOS-owej wersji programu.