Funkcja WYKONAJ

Funkcja WYKONAJ może zostać uruchomiona przez wybranie jej z menu NARZĘDZIA na poziomie głównego okna modułu. Można jej użyć jedynie w stosunku do dokumentu odłożonego. Efekty jej działania są identyczne jak funkcji ZAPISZ. Jeżeli odłożony dokument nie miał nadanego numeru, to zostanie on teraz nadany automatycznie.
Funkcja DRUKUJ
Funkcja DRUKUJ może zostać uruchomiona przez: wybranie jej z menu DOKUMENT na poziomie formularza dokumentu, -> użycie klawisza .#) z paska narzędzi dokumentu,
wybranie jej z menu kontekstowego na poziomie głównego okna modułu. Funkcja DRUKUJ uruchamia okno WYDRUK zawierające dwie zakładki: WYDRUK i DOKUMENT, które pozwalają opisać wymagania użytkownika dotyczące drukowania dokumentu.