Wystawianie korekt jest możliwe

Także z modułów programu odpowiedzialnych za obsługę dokumentów obrotowych. Chodzi o moduł SPRZEDAŻ – FAKTURY 1 RACHUNKI oraz ZAKUP – FAKTURY 1 RACHUNKI. Odpowiada za to funkcja KORYGUJ z menu NARZĘDZIA. Należy pamiętać, że z tego ułatwienia można korzystać wyłącznie w wypadku dokumentów bieżących. Wystawianie korekt do archiwaliów jest możliwe wyłącznie z poziomu modułu KOREKTY.Wartość dokumentu korygującego obliczana jest jako różnica wartości przed i po korekcie – netto, VAT, brutto w poszczególnych stawkach VAT oraz łącznie. System zawsze kontroluje, czy możliwe jest poprawienie dokumentu korygującego (korekty). Nie można tej operacji wykonać w następujących sytuacjach: Do dokumentu korygowanego została wystawiona następna korekta. Dokument został zaksięgowany lub przeniesiony do zbioru archiwaliów.Usunięto z kartoteki dane elementu (towaru, usługi, kompletu, opakowania zwrotnego), który figurował jako jedna z pozycji dokumentu.