Okno KOREKTA DOKUMENTU

Przed wystawieniem korekty należy za pomocą okna KOREKTA DOKUMENTU określić, który dokument będzie korygowany. Selektor pozwalający ustalić, czy korygowany dokument to faktura VAT sprzedaży, rachunek uproszczony sprzedaży, faktura VAT zakupu czy rachunek uproszczony zakupu. Wybrany tu zapis wpływa na zawartość listy umieszczonej w oknie i prezentującej dane odpowiednich dokumentów obrotowych. Standardowo system udostępnia faktury sprzedaży. DOKUMENTY Przełącznik umożliwiający ustalenie, czy dokument pochodzi ze zbioru dokumentów bieżących czy archiwalnych. Ustawienie przełącznika wpływa na zawartość listy umieszczonej w oknie i prezentującej dane odpowiednich dokumentów obrotowych. Standardowo system udostępnia dokumenty bieżące. LISTA DOKUMENTÓW Prezentowane są tu dokładne informacje o dokumentach, co ułatwia wskazanie właściwej faktury lub rachunku. Aby wybrać dokument, do którego będzie wystawiona korekta, należy dwukrotnie kliknąć na właściwym zapisie lub podświetlić go i użyć klawisza 0K. Ten klawisz należy wybrać, jeżeli korekta będzie wystawiana do dokumentu, który nie jest zapisany w pamięci programu, np. pochodzi z okresu, kiedy użytkownik nie posługiwał się komputerem. Wyświetlone zostanie okno z formularzem umożliwiającym wystawienie korekty z jednoczesnym opisaniem takiego dokumentu.