Wtyczka shockwave flash nie odpowiada

Podobnie jak funkcja DODAJ – jest dostępna z poziomu menu o nazwie odpowiadającej najczęściej danemu modułowi. Pozwala usunąć z pamięci programu dane wskazanego elementu. Jej działanie jest nieodwracalne. System przed usunięciem jakiegokolwiek zapisu prosi o potwierdzenie takiej decyzji. W pewnych okolicznościach system nie pozwala na uruchomienie tej funkcji _ wyjaśnienie jest przedstawiane w odpowiednim komunikacie.
Funkcja FILTRUJ
Funkcja FILTRUJ (menu WIDOK) działa w ten sposób, że ogranicza tabelę tylko do tych pozycji, z których chce aktualnie korzystać użytkownik. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy do systemu wprowadzono bardzo wiele danych, a bieżące operacje dotyczą tylko części z nich. Za wyłączenie mechanizmu filtrowania odpowiada funkcja NIE FILTRUJ.
Funkcja SZUKAJ
Funkcja SZUKAJ (menu EDYCJA) ułatwia odnalezienie konkretnego elementu. System przeszukuje bazy danych i odnajduje zapis zgodny z wprowadzonym przez użytkownika wzorcem. Funkcja jest szczególnie przydatna wszędzie tam, gdzie zgromadzono bardzo wiele danych.