Selektor udostępniający nazwiska osób zatrudnianych przez kontrahenta

Informacje te podawane są przy wprowadzaniu opisu kontrahenta do kartoteki. Można tu także wpisać imię i nazwisko osoby, której dane wcześniej nie zostały wprowadzone do pamięci programu. RAZEM Pole, gdzie automatycznie sumowana jest wartość wszystkich pozycji ze specyfikacji towarowej. Uwzględniane są tu wszystkie udzielone rabaty. Pole nie jest dostępne dla użytkownika. ZAPŁACONO Wprowadza się tu kwotę, jaka już została wpłacona. Pole jest powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Jeżeli nie wybrano formy płatności zablokowanej w ADMINISTRACJI, system pozwala zmienić wpisaną tu wartość. Pole wymaga szerszego omówienia – poświęcono mu rozdział „Pole ZAPŁACONO”. POZOSTAŁO Podawana jest tu wartość kredytu udzielonego czasowo klientowi. Pole jest powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Jeżeli nie wybrano formy płatności zablokowanej w ADMINISTRACJI, system pozwala zmienić wpisaną tu wartość. Rubryka wymaga szerszego omówienia – poświęcono jej rozdział „Pole POZOSTAŁO”. ODEBRAŁ(A) Dostępna jest tu lista wszystkich użytkowników danej kopii programu. Można łatwo wskazać osobę potwierdzającą odebranie dokumentu.