Pole TERMIN PŁATNOŚCI

Pole to jest powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Jeżeli nie wybrano formy płatności zablokowanej w ADMINISTRACJI, system pozwala zmienić wpisane tu wartości – podać konkretną datę, do której mają zostać uregulowane płatności (automatycznie przeliczana jest wtedy liczba dni od daty wystawienia dokumentu), możliwe jest również podanie terminu płatności w dniach (automatycznie wyliczona zostanie data).

Specyfikacja towarowa

Tabela specyfikacji towarowej umożliwia sprawne i szybkie wymienienie towarów i usług związanych z wypisywanym dokumentem. Kształt tabeli określa się na poziomie podmodułu administracyjnego DOKUMENTY (zakładka KOLUMNY). W poniższym opisie uwzględniono standardową budowę tabeli specyfikacji towarowej dla faktury VAT sprzedaży. Generalnie z powodzeniem można odnieść ten opis do większości dokumentów obrotowych i magazynowych obsługiwanych przez program. Warto pamiętać, że wygodnie jest korzystać w obrębie specyfikacji towarowej z menu kontekstowego.