Funkcja ODŁÓŻ

Funkcja ODŁÓŻ może zostać uruchomiona przez: wybranie jej z menu DOKUMENT na poziomie formularza dokumentu, -> użycie klawisza jgj z paska narzędzi dokumentu,  wybranie jej z menu NARZĘDZIA na poziomie głównego okna modułu.
Użycie funkcji powoduje odłożenie dokumentu, a więc jedynie zapisanie go w pamięci komputera bez wykonywania operacji dotyczących stanów magazynowych, dokumentów oraz wyliczeń finansowych i podatkowych. Dokument odłożony może zostać wydrukowany.
Odłożyć można także dokument poprawiany, a uprzednio wykonany. W takiej sytuacji anulowane zostają wykonane wtedy operacje – stany magazynowe, dokumenty i wyliczenia finansowe oraz podatkowe nie będą uwzględniały zmian wywołanych przez ten dokument.
Najczęściej funkcję ODŁÓŻ wykorzystuje się w sytuacji, kiedy wystawiany jest dokument sprzedaży związany z towarem, który został przyjęty, ale informacja o tym nie trafiła jeszcze do komputera. Towar jest w magazynie, ale elektroniczne stany magazynowe nie zmieniły się i są zbyt małe, by, według komputera, transakcja mogła dojść do skutku. Dzięki funkcji ODŁÓŻ możliwe jest rozwiązanie tej kłopotliwej sytuacji, a więc wypisanie i wydrukowanie dokumentu, gdyż w czasie odkładania dokumentu stany magazynowe nie są kontrolowane.