Specyfikacja – kolumna NAZWA

Wprowadzając towar do specyfikacji, można korzystać z listy pomocniczej uruchamianej np. klawiszem [F2]. Bardzo wygodną metodą wypełnienia specyfikacji jest korzystanie z wyszukiwarki InsTYNKT (opis w rozdziale „Typowe mechanizmy”), która pomaga odnaleźć właściwy towar na podstawie podanego np. symbolu lub kodu kreskowego towaru wprowadzonego za pomocą czytnika. Niemożliwe jest wprowadzenie nazwy towaru (w tym kompletu i opakowania zwrotnego) lub usługi, jeśli dane te zostały wcześniej zablokowane. Usługa jednorazowa może zostać wprowadzona za pomocą tak właśnie nazwanej funkcji z menu kontekstowego lub głównego menu dokumentu. Jeśli wprowadzany do specyfikacji towar został powiązany (KARTOTEKA TOWARÓW, zakładka SPRZEDAŻ) z opakowaniem zwrotnym, to zapis dotyczący tego opakowania automatycznie pojawi się w kolejnej linii specyfikacji. Zmiana ilości towaru automatycznie powoduje zwiększenie ilości powiązanego z nim opakowania zwrotnego. Oczywiście możliwe jest zmienienie ilości jedynie dla opakowania.