Okno WYDRUK

Standardowe okno dostępne z poziomu wielu modułów programu. Pozwala ustalić szczegóły związane ze sporządzaniem wydruku np. dokumentów. WZÓR WYDRUKU Selektor pozwalający wybrać ustalony wcześniej (na poziomie pod modułu administracyjnego WYDRUKI) wzór, zgodnie z którym będzie drukowany dokument. (Selektor ten dotyczy wyłącznie elementów, dla których opisano różne wzory wydruku.) DRUKARKA Pozycja przełącznika określająca, że system prześle współpracującej z nim drukarce polecenie drukowania. Z udostępnionego selektora wystarczy wybrać właściwą drukarkę, jeśli do komputera podłączonych jest więcej takich urządzeń. PLIK Pozycja przełącznika określająca, że wydruk zostanie zapisany w pliku. Przycisk wyświetla standardowe okno systemu Windows pozwalające wskazać konkretny katalog. STRONY Znaczenie tego pola jest oczywiste – w pola numeryczne należy wpisać, które strony dokumentu powinny zostać wydrukowane, np. od 1 do 3, od 2 do 3. LICZBA KOPII Przesuwak umożliwiający wygodne określenie, w ilu kopiach powinien zostać sporządzony wydruk. WYDRUK TEKSTOWY Znacznik, którego zakreślenie spowoduje, że sporządzony zostanie wydruk w trybie tekstowym (mniejsza estetyka, większa szybkość). Standardowo system drukuje w trybie graficznym.